عضویت در خبرنامۀ انجمن:


ارتباط با ما

تلفن تماس: 88981877 داخلی: 1620

رایانامه: membership@elearningassociation.ir

دبیرخانه انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)