عضویت در خبرنامۀ انجمن:


اعضای هیئت مؤسس انجمن

ردیفنام و نام خانوادگیرشته و مدرک تحصیلیمرتبۀ علمیمحل کار
1 دکتر عباس بازرگان هرندی دکتری تحقیقات آموزشی استاد دانشگاه تهران
2 دکتر کامبیز بدیع دکتری مهندسی برق دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
3 دکتر فتانه تقی یاره دکتری مهندسی کامپیوتر استادیار دانشگاه تهران
4 دکتر نادر حقانی دکتری آموزش الکترونیکی زبان آلمانی دانشیار دانشگاه تهران
5 دکتر سعدان زکایی دکتری مهندسی برق استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی
6 دکتر سیدعلی اکبر صفوی دکتری مهندسی کنترل دانشیار دانشگاه شیراز
7 دکتر محمد عطاران دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
8 دکتر سیدامید فاطمی دکتری مهندسی الکترونیک استادیار دانشگاه تهران
9 دکتر محمد فتحیان بروجنی دکتری مهندسی صنایع- سیستم و بهره‌وری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
10 دکتر احمدآقا کاردان دکتری مهندسی کامپیوتر استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
11 دکتر پروین کدیور دکتری روانشناسی استاد دانشگاه تربیت معلم
12 دکتر ناصر مزینی دکتری انفورماتیک استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
13 دکتر غلامعلی منتظر دکتری مهندسی برق دانشیار دانشگاه تربیت مدرس