عضویت در خبرنامۀ انجمن:


انتظارات از عضو کمیته دانشجوئی یادا چیست ؟

Tags: روابط عمومی, دانشگاههای مجازی, ارتباط با صنعت

دانشجویان عضو کمیته دانشجویی در بخشهای زیر فعالیت می نمایند:

روابط عمومی و عضویت

می‌کوشد با شناسایی دانشجویان اساتید مختلف و برقراری ارتباط با آنها ایشان را به عضویت در انجمن ترغیب نماید و مراحل عضویت آنها را در انجمن و درگاه آنرا پیگیری کند تا بعد از آن دانشجویان با دریافت خبرنامه از آخرین رویدادهای انجمن مطلع گردند.

آموزش و پژوهش

با اطلاع‌رسانی درباره فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاههای داخل کشور، دانشجویان را در جریان آخرین دستاوردهای حاصله قرار دهد. اخبار جلسات دفاع ارشد و دکتری نیز در این بخش جمع‌آوری می‌گردد. چکیده این بخش در خبرنامه درج می‌گردد و برای تمام اعضا ایمیل می‌شود.

دانشگاههای مجازی

در این بخش راجع به وضعیت جاری دانشگاههای مجازی کشور اطلاع رسانی می‌گردد و برنامه‌های جاری، دستاوردها و مشکلات آنها درج می‌گردد تا تجربه‌های حاصل در دانشگاههای مختلف در کنار یکدیگر بصورت قابل مقایسه درآید.

ارتباط با صنعت

در این بخش دانشجویان می‌کوشند با جمع آوری اطلاعات موسسات دولتی و غیردولتی، دستاوردهای آنان را تشریح کنند و حتی نسبت به اطلاع‌رسانی درباره نیازهای بازار کار اقدام کنند. به این ترتیب دانشجویان در جریان آخرین اخبار حوزه‌های تحقیقاتی و فناوری قرار می‌گیرند و می‌توانند به تدریج با شناسایی زمینه‌های فعال داخل کشور خود را آماده نمایند.

Add a Comment