عضویت در خبرنامۀ انجمن:


مزایای فعالیت در کمیته دانشجوئی یادا چیست؟

Tags: بازار کار, تعامل علمی

دانشجویانی که در کمیته دانشجویی فعالیت می‌نمایند از مزایای علمی و غیرعلمی این عضویت به شرح زیر سود می‌برند:

 

از منظر علمی: در جریان آخرین اخبار این حوزه قرار می‌گیرند. از آنجا که اطلاعات این دانشجویان در پرتال درج می‌گردد آنها می‌توانند در زمینه‌های تحقیقاتی مورد نیاز از کمک هم بهره‌مند شوند. علاوه بر این دانشجویان به کمک هم یک خبرنامه دانشجویی را هر ماه منتشر می‌سازند که در این خبرنامه به بیان ایده‌ها و دستاوردهای علمی خود می‌پردازند. درج اطلاعات پایان‌نامه‌ها و مقالات این دانشجویان در پرتال این امکان را فراهم می‌آورد که مقاله‌های آنها توسط سایر دانشجویان مورد ارجاع قرار بگیرد. علاوه بر این ژورنال تخصصی انجمن که بزودی مراحل کسب مجوز آن به اتمام می رسد محل خوبی برای بیان دستاوردهای علمی این دانشجویان است و مطابق رایزینهای کمیته دانشجویی با هیات مدیره انجمن قرار شده است مقالات دانشجویان عضو در اولویت داوری و انتشار قرار داشته باشد.

 

از منظر بازارکار: از آنجا که انجمن دارای اعضای حقوقی متنوعی شامل دانشگاههای مجازی و شرکتهای فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی است عضویت دانشجویان در انجمن و فعالیت در کمیته دانشجویی زمینه معرفی آنها را به بازار کار فراهم می‌آورد. تعاملات خوبی با موسسات انجام شده است تا نیازمندیهای خود را در این بخش اعلام نمایند.

Add a Comment