عضویت در خبرنامۀ انجمن:


هدف کمیته دانشجویی چیست؟

Tags: کمیته دانشجویی, اهداف کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی می‌کوشد با گردهم‌آوری دانشجویانی که در دانشگاههای مختلف به تحقیق در زمینه یادگیری الکترونیکی مشغولند نوعی تشکل صنفی علمی ایجاد کند که در آن دانشجویان تجربیات علمی و دانشگاهی خود را به یکدیگر به اشتراک می گذارند و از همکاری با یکدیگر سود می برند. این کمیته تعاملات جدی با کمیته های دیگر انجمن شکل داده است تا بتواند شرایط مناسبی برای دانشجویان فعال فراهم آورد. اهداف زیر در این کمیته دنبال می‌شود:

·        جذب دانشجویان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی

·    همگرایی دانشجویان این حوزه در دانشگاههای مختلف و در حوزه های مختلف  (در نهایت به تعاملات بین رشته ای بین دانشجویان دانشگاههای مختلف و حتی پروژه های مشترک چندوجهی دانشجویان بیانجامد)

·    همکاری انجمن با آزمایشگاههای تخصصی دانشگاهها در قالب تفاهم نامه (مرتبط با فعالیت کلی انجمن که از طریق فعال سازی بدنه دانشجویی قابل انجام است)

·        انتشار مقالات دانشجویان ارشد و دکتری در ژورنالهای انجمن

ایفای نقش فعال در معرفی فرصتهای شغلی به دانشجویان و معرفی افراد  توانمند به صنعت به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی پژوهشها و امور اجرایی حوزه های مرتبط و دانشگاههای مجازی