عضویت در خبرنامۀ انجمن:


چه کسانی می توانند به عضویت کمیته دانشجوئی یادا در آیند؟

Tags: پداگوژی, فناوری

از آنجا که رشته یادگیری الکترونیکی به تحقیقات میان رشته ای نیاز دارد لذا از تمام دانشجویان ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی دعوت به عمل می آید در انجمن عضو شوند و در کمیته دانشجویی فعالیت نمایند. رشته های علوم تربیتی، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی، فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، برنامه‌ریزی درسی و نظایر آن در این حوزه جای می گیرند و عضویت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در زمینه های مرتبط با یادگیری الکترونیکی تحقیقات خویش را انجام می دهند مورد استقبال است.

Add a Comment