عضویت در خبرنامۀ انجمن:


تفاهم نامه‌ها

تفاهم‌نامۀ همکاری

میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

تفاهم‌نامۀ همکاری علمی

میان انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) و انجمن آموزش مهندسی ایران