انواع عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

 • عضویت حقیقی

  • پیوسته (۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال)
  • وابسته (۵۰۰،۰۰۰ ریال)
  •  دانشجویی (۲۰۰،۰۰۰ ریال)
  • افتخاری
  • مادام العمر (۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال)
 • عضویت حقوقی 

  • عادی- طرح سیمین (۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال)
  • ممتاز- طرح زرین (۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال)
  • برجسته- طرح بلورین (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)
  • مادام العمر (معادل حق عضویت ۱۰ سال)
مزایای عضویت در انجمن یادا (حقیقی و حقوقی)

جهت  ثبت نام ادامه صفحه را مشاهده بفرمایید.

ثبت نام

ثبت نام اکانت جدید

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید

جهت پرداخت حق عضویت، همچنین می‌توانید از طریق شماره حساب انجمن اقدام فرمایید: نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقلاب – فلسطین شماره حساب: ۲۹۹۰۲۶۴۶۹

ثبت نام حقوقی

پرداخت آنلاین از طریق پارس پال
 • ثبت نام اشخاص حقوقی

  مشخصات شرکتی خود را وارد کنید.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • این پسورد برای ورود به انجمن است
 • ۰ ریال
  جهت پرداخت حق عضویت، همچنین می‌توانید از طریق شماره حساب انجمن اقدام فرمایید: نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقلاب – فلسطین شماره حساب: ۲۹۹۰۲۶۴۶۹
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .