دوره های آموزشی مهارتی انجمن یادا

هزینه های دوره های مهارتی ( کارگاهی همراه با فعالیت) 

دوره های ۱۰ ساعته همراه با فعالیت تا ده نفر، نفری ۲۰۰ هزار تومان
به ازای هر ده نفر بالاتر کل دوره بیست درصد کاهش قیمت خواهد خورد.

کارگاه های ۲-۳ ساعته (بصورت پکیج یکجا بدون توجه به تعداد): ۶۰۰ هزار تومان

 

جهت پرداخت هزینه دوره‌ها، می‌توانید از طریق شماره حساب انجمن اقدام فرمایید:

نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقلاب – فلسطین

شماره حساب: ۲۹۹۰۲۶۴۶۹ 

به نام: انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران

دوره ۱: دورۀ توانمندسازی کارشناسان دانشگاه ها جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری
---
زمان ۲۰ ساعت.مجموع فعالیت و آموزش

کارگاه آموزشی برخط: ۱۰ ساعت (۴ جلسۀ یک ساعتۀ زنده + ۳۰ محتوا و ویدیٔوی کوتاه آموزشی

معادل با ۶ ساعت آموزش)

• انجام فعالیتها : ۱۰ ساعت

• مجموع ساعات (جهت درج در کارنامه آموزشی شرکت کنندگان) : ۲۰ ساعت

سرفصل ها
آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی و مدیریت دروس
روشهای تولید محتوای آموزشی و بارگزاری آن
رفع مشکلات درس، دانشجو، استاد و دستیار
کلاس زنده /همزمان( Adobe Connect)

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

دورۀ توانمندسازی کارشناسان دانشگاه ها جهت پشتیبانی اجرای روش‌های نوین یادگیری

دوره ۲: اهداف یادگیری، طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه
---
دکتر فاطمی و همکاران- (ز مان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش)

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

جلسه همزمان : دو ساعت و نیم

جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
آشنایی با انواع اهداف آموزشی
سطح بندی اهداف از کلی به جزئی
اهداف سه گانه بلوم و طبقه بندی آنها
آشنایی با انواع راهبردهای تدریس
توجه به مزایا و معایب روش سخنرانی۸ برای تدریس
انواع محتوای تدریس
توالی مطالب برای یادگیری بهتر و طراحی سرفصل
ابزارهای ترسیم نقشه ذهن
مقدمه سامانه های یادگیری، سامانه مدیریت یادگیری
سامانه های همکاری و کلاس مجازی
آشنایی با قابلیتهای سامانه مودل
آشنایی با ساختار برگزاری دوره
آشنایی با با منابع در سامانه
چیدمان صفحه دوره
آشنایی با اسکورم

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

 اهداف یادگیری، طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه

دوره ۳: آموزشهای عملی و مهارتی مبتنی بر بستر الکترونیکی و تحولات دنیای دیجیتال
---
(زمان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش) دکتر صفوی- دکتر فاطمی

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت

جلسه همزمان : سه ساعت

جمع فعالیتهای عملی دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
اهداف و مفاهیم اولیه از یادگیری الکترونیکی
تحولات در دانشگاههای برتر جهان و افق های آینده در ایران
تحولات دنیای دیجیتال و مهارتی های مورد نیاز
راهکارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی برای رشته های فنی و مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی و دامپزشکی...
اهداف و مفاهیم اولیه از آزمایشگاههای مجازی و از راه دور
نمونه هایی از آزمایشگاه های مجازی و از راه دور موجود در جهان
آشنایی باروشها و ابزارها

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

 آموزشهای عملی و مهارتی مبتنی بر بستر الکترونیکی و تحولات دنیای دیجیتال

دوره ۴: تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی
---
(زمان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش) دکتر فاطمی و همکاران

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

جلسه همزمان : دو ساعت و نیم

جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
داستان نویسی و سناریو برای طراحی تدریس در یادگیری الکترونیکی
طراحی پاورپوینت برای اجرای طراحی تدریس
استفاده از پاورپوینت و نکات آن
اصول طراحی چند رسانه ای مایر
چک لیست تدوین اسلایدها
اصول اولیه فیلمبرداری
تهیه فیلم آموزشی بر اساس پاورپوینت
اجرای فیلمبرداری، ضبط در کمتزیا
تدوین فیلم بر اساس پرده سبز، ضبط دسکتاپ و فیلم
تدوین نهایی ویدیو در کمتزیا و گرفتن خروجی

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

 تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی

دوره ۵: رصد و ارزیابی
---
(زمان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش) دکتر فاطمی-دکتر رضایی

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

جلسه همزمان : دو ساعت و نیم

جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
مرور (سطوح یادگیری شناختی بلوم، سطوح یادگیری مهارتی بلوم و سطوح نگرشی مهارتی بلوم)
ارزیابی مطلوب آموخته های دانش پذیر، ارتباط ارزیابی با اهداف یادگیری
ابزار ارزیابی، ویژگیهای ابزار مطلوب، انواع آزمون، انواع سوالهای آزمون، اصول طراحی سوال
ارزیابی تکوینی و ارزیابی تراکمی
روشهای مختلف ارزیابی
اجرای آزمون در سامانه، انواع بازخوردها در آزمون
رفتار سوال در سامانه، نهایی سازی آزمون، تعریف سوال چند گزینه ای
اجرای سوال drag/drop
بانک سوال، طبقه های سوال، ساخت سوال به فرمت Gift
ساخت سوال به فرمت xml
تحلیل اولیه نتایج آزمون
تحلیل پیشرفته آزمون
تحلیل پیشرفته سوالها
مقدمه تحلیل یادگیری، مشاهده لاگ
رصد و مشاهده فعالیتهای دانش پذیر در سامانه
گزارش فعالیت، تکمیل فعالیتها، وقت گذاری در دوره
دفترچه نمره (ساخت دسته ها)
دفترچه نمره (نمره دهی، تعیین وزن، تنظیمات و مشاهده)
تحلیل یادگیری در سامانه
نمره دهی حرفی، روبریک
مقدمه بازی گونه سازی
بازی هایی برای یادگیری
المانهای بازی برای بازی گونه سازی
امکانات سامانه برای بازی گونه سازی

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

 رصد و ارزیابی

دوره ۶: مفهوم یادگیری الکترونیکی و طراحی تدریس (مدل دستور)
---
(زمان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش) دکتر فاطمی- دکتر اکبری

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

جلسه همزمان : دو ساعت و نیم

جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
مزایای یادگیری الکترونیکی و تعریف آن
تئوری یادگیری چیست؟
آشنایی با مکاتب مرتبط با تئوری های یادگیری
تئوری رفتارگرایی چیست؟
چگونه اصول رفتارگرایی را برای تولید محتوای الکترونیکی به کار بگیریم؟
تئوری شناخت گرایی چیست؟
چرخه یادگیری کولب و سبکهای یادگیری
سبکهای شناختی
به کار گیری نکات سبک یادگیری در طراحی دوره
چگونه اصول شناخت گرایی را برای تولید محتوای الکترونیکی به کار بگیریم؟
تئوری سازا گرایی چیست؟
چگونه اصول سازا گرایی را برای تولید محتوای الکترونیکی به کار بگیریم؟
آشنایی با مدل دستو
آشنایی با اجزا طراحی دوره بر خط بر اساس مدل دستور
برای طراحی دوره آنلاین چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟
آشنایی با مفهوم طراحی تدریس و اهمیت آن
آشنایی با برخی مدلهای موجود طراحی تدریس

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

مفهوم یادگیری الکترونیکی و طراحی تدریس

دوره ۷: یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه
---
(زمان ۱۰ ساعت - مجموع فعالیت و آموزش) دکتر فاطمی-دکتر طوفانی نژاد

اجرای دوره

جمع فیلمها: دو ساعت و نیم

جلسه همزمان : دو ساعت و نیم

جمع فعالیتهای دانش پذیران و وقت گذاری برای انجام موفق دوره: حداقل ۵ ساعت

سرفصل ها
تعریف یادگیری دانشجو محور
مخروط یادگیری
تعریف یادگیری فعال برای یادگیری عمیق
سه روش کلی یادگیری فعال
آشنایی با انواع تکنیکهای یادگیری فعال
اجرای تکنیکهای معرفی خود، خلاصه یک جمله ای، کارت کاستی
اجرای تکنیکهای مناظره، طوفان فکری
اجرای تکنیکهای تکلیف، پروژه
راه اندازی تکلیف و ارزیابی توسط هم کلاسیها (کارگاه)
اجرای تکنیکهای تالار گفتگو
اجرای روشهای جمعی برای همکاری
یادگیری فعال از طریق خلاصه نویسی، اجرا به صورت ویکی
گروه و ابر گروه در سامانه
مشخصات سوالات مفهومی
برگزاری آزمون در سامانه
طراحی سوال در سامانه، تعریف سوال چند گزینه ای، تعریف سوال drag / drop
معرفی کلاس چرخشی
روش اجرای کلاس چرخشی

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

مفهوم یادگیری الکترونیکی و طراحی تدریس