عضویت در خبرنامۀ انجمن:


سخنرانی‌های علمی

بيست‌ويكمين سخنرانی 20/03/1394

کلاس وارونه (Flipped classroom)، مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی

سخنران: آقای دکتر آیین محمدی

بيست‌و دومین سخنرانی 29/06/1396

کاربردهای فنّاوری رایانش ابری در حوزۀ یادگیری الکترونیکی

سخنران: خانم دکتر مریم حق شناس

نوزدهمین سخنرانی 18/12/1393

استفاده از برنامه‌های یادگیری الکترونیکی برای یادگیری و آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در آموزش عالی ایران

سخنران: خانم دكتر آزاده مهرپويان

بيستمين سخنراني 30/02/1394

کاربرد سامانه‌های آموزشیاری هوشمند و شخصی ­سازی یادگیری الکترونیکی

سخنران: خانم دكتر فاطمه قرباني

هفدهمین سخنرانی 12/09/1393

تدوین روش آزمون استاندارد ملّی شماره 10000 آموزش الکترونیکی

سخنران: آقای دکتر امید میربها

هجدهمین سخنرانی 17/10/1393

پشتیبانی آموزشی عنصر مغفول در برنامه‌های درسی دانشگاه‌های الکترونیکی

سخنران: آقای دکتر فرهاد سراجی، عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

پانزدهمین سخنرانی 23/04/1393

سازماندهی هوشمندانه محتوا

سخنران: خانم دکتر مریم طایفه محمودی

شانزدهمین سخنرانی 10/06/1393

یادگیری الکترونیکی 2، فرصت‌ها و چالش‌‌های پیش‌رو

سخنران: خانم دکتر لیلا چراغ‌ملایی

سیزدهمین سخنرانی 1393/02/10

تدريس و تفكر در محيط يادگيری الكترونيكی

سخنران: خانم دكتر زهره خوش‌نشين لنگرودی

چهاردهمین سخنرانی 21/03/1393

مهندسی الزامات امنیتی در حوزۀ یادگیری الکترونیکی

سخنران: آقای دکتر ابوذر عرب سرخی

نهمین سخنرانی 1392/06/20

معرفي نظريه constructionism (ساختن گرایی ) در آموزش رياضی و کاربرد آن در طراحی فعالیت‌های مبتنی بر محیط های رایانه‌ای

سخنران: آقای خسرو داودی

دهمین سخنرانی 1392/08/15

چالش‌های یادگیری الکترونیکی در فرهنگ آموزشی ایران

سخنران: آقای دکتر علی‌اصغر فرامرزیان

هفتمین سخنرانی 1392/03/01

مبانی و راهبردهای آموزش دینی در فضای مجازی

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید حمید حسینی

هشتمین سخنرانی 1392/04/12

کاربردهای فنّاوری رایانش ابری در حوزۀ یادگیری الکترونیکی

سخنران: خانم دکتر گلناز وکیلی

پنجمین سخنرانی 1391/10/27

چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

سخنران: دکتر مهدی شامی‌زنجانی

ششمین سخنرانی 1392/01/28

چشم انداز فنّاوری در آموزش علوم، مهندسی و ریاضیات در افق پنج‌ساله ۲۰۱۲-۲۰۱۷

سخنران: خانم دکتر فتانه تقی‌یاره

سومین سخنرانی 1391/08/17

جایگاه تعامل و برنامههای گروهی در آموزش و یادگیری الکترونیکی

سخنران: دکتر سيد علی اکبر صفوی

چهارمین سخنرانی انجمن 1391/09/15

به‌کارگیری منابع آزاد و باز در پشتیبانی فرایند یادگیری الکترونیکی

سخنران: دکتر کاوه بازرگان

اولین سخنرانی 1391/06/29

فنّاوری‌ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

سخنران: دکتر سیّد امید فاطمی

دومین سخنرانی 1391/07/26

چالش‌ها و راهکارهای اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران

سخنران: دکتر ناصر مزینی