عضویت در خبرنامۀ انجمن:


مجمع

صورت‌جلسه اولین مجمع عمومی انجمن یادگیری الکترونیکی

بر اساس دعوت قبلی روزنامه مورخ 25/8/1390 جلسه‌ی مجمع عمومی عادی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 23/9/1390 در محل پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تشکیل شد. در این جلسه خانم بهناز داراب به عنوان رییس، خانم سارا تهامی به عنوان ناظر، خانم زینب قدیری به عنوان ناظر و خانم پویا کریمی به عنوان منشی حضور داشته و پس از رأی‌گیری توسط حاضران اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی هیئت‌مدیره

 آقای دکتر غلامعلی منتظر 26 رأی 

آقای دکتر سیّدعلی‌اکبر صفوی با 15 رأی 

آقای دکتر عباس بازرگان هرندی با 13 رأی 

خانم مهندس فاطمه عروجی با 13 رأی 

خانم دکتر فتانه تقی‌یاره با 11 رأی

اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره

آقای دکتر احمدآقا کاردان با 10 رأی

آقای دکتر نادر حقانی با 10 رأی

بازرس اصلی

آقای دکتر حسینعلی جاهد با 15 رأی

بازرس علی‌البدل

آقای دکتر ناصر مزینی با 8 رأی