عضویت در خبرنامۀ انجمن:


میزگرد تخصصی با عنوان «نقش استاد در يادگيری الكترونيكی»

انجمن علمي يادگيري الكترونيكي ایران (يادا) به مناسبت فرارسيدن هفتۀ گرامي‌داشت مقام معلم، اولین میزگرد تخصصی خود را با همکاری مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز، با عنوان «نقش استاد در يادگيری الكترونيكی» و با حضور آقایان دکتر عباس بازرگان، دکتر خدایار ابیلی، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رحيم عبادی، در روز دوشنبه 9/2/1392، ساعت 18 تا 20 در مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز واقع در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، خیابان شکراله، پلاک 109 برگزار نمود.

محورهای بحث: 

ـ نقش پداگوژیک استاد در فضای یاددهی ـ یادگیری مجازی 

ـ ویژگی‌ها، شایستگی‌ها و مهارت‌های اساتید در محیط مجازی 

ـ تجربیات جهانی یادگیری الکترونیکی با رویکرد و جایگاه اساتید 

دریافت گزارش کامل

لینک وبینار ضبط شده:  http://91.98.96.227/p8wsn9ypr72