عضویت در خبرنامۀ انجمن:


نحوه‌ی عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی

اشخاص (حقیقی و حقوقی) می‌توانند با انتخاب گزینه‌ی دریافت فرم عضویت از منوی عضویت، کاربرگ عضویت را بارگذاری و پس از تکمیل و پرداخت حق عضویت مطابق جدول زیر، اطلاعات را به نشانی انجمن ارسال کرده و یا از طریق عضویت برخط اقدام کنند.

 

نوع عضویت حق عضویت سالانه (ریال)
حقیقی پیوسته 000‚500
وابسته 000‚400
دانشجویی 000‚50
افتخاری -
حقوقی عادی (سیمین) 000‚2,500
ممتاز (زرین) 000‚10,000
برجسته (بلورین) 000‚40,000

 

شماره حساب 332110110686151  بانک پاسارگاد به نام انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران است. متقاضیان می‌توانند حق عضویت خود را نزد یکی از شعب بانک پاسارگاد پرداخت نمایند.