عضویت در خبرنامۀ انجمن:


نحوه‌ی عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی

اشخاص (حقیقی و حقوقی) می‌توانند با انتخاب گزینه‌ی دریافت فرم عضویت از منوی عضویت، کاربرگ عضویت را بارگذاری و پس از تکمیل و پرداخت حق عضویت مطابق جدول زیر، اطلاعات را به نشانی انجمن ارسال کرده و یا از طریق عضویت برخط اقدام کنند.

 

نوع عضویت حق عضویت سالانه (ریال)
حقیقی پیوسته 000‚750
وابسته 000‚600
دانشجویی 000‚200
افتخاری -
حقوقی عادی (سیمین) 000‚4,000
ممتاز (زرین) 000‚15,000
برجسته (بلورین) 000‚40,000

 

شماره حساب 299026469   بانک تجارت به نام انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران است. متقاضیان می‌توانند حق عضویت خود را نزد یکی از شعب بانک تجارت پرداخت نمایند. همچنین برای سهولت بیشتر، افراد متقاضی با مراجعه به آدرس http://icelet2016.elearningassociation.ir/pay/member.php قادر خواهند بود نسبت به پرداخت حق عضویت خود به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.