عضویت در خبرنامۀ انجمن:


وبینار مسؤولیت‌پذیری آموزش عالی در عرصهٔ خدمت به جامعه

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با همکاری مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز برگزار می‌کند:
جلسۀ هم‌اندیشی (وبینار) «مسؤولیت‌پذیری آموزش عالی در عرصهٔ خدمت به جامعه» با سخنرانی آقای دکتر مقصود فراستخواه
زمان: 26/8/1393 ساعت 16 تا 18

محورهای وبینار

-     نقش دانشگاه در جهان متحول

-      مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در آموزش عالی

-    نقش دانشگاه‌ها در برآوردن نیازهای جامعه

 

مشاهدۀ گزارش وبینار