عضویت در خبرنامۀ انجمن:


کاربرد سامانه‌های آموزشیاری هوشمند و شخصی ­سازی یادگیری الکترونیکی

بيستمين سخنراني علمی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) با عنوان: «کاربرد سامانه‌های آموزشیاری هوشمند و شخصی ­سازی یادگیری الکترونیکی» با سخنراني خانم دكتر فاطمه قرباني، روز چهارشنبه 30/2/1394 ساعت 14 تا 16، در تالار فردوسي مركز تحقيقات مخابرات ايران به نشاني: تهران، انتهاي خيابان كارگر شمالي، مركز تحقيقات مخابرات ايران، طبقة M ، تالار فردوسي برگزار مي‌شود.

از علاقه‌مندان تقاضا مي‌شود در صورت تمايل به شرکت در اين سخنرانی، كاربرگة نام‌نويسي را تكميل و به دبيرخانۀ انجمن مرحمت فرمايند.