ایمیل مسئولین کمیته ها برای تماس به قرار زیر است.

نام کمیته

نام مسئول

ایمیل حقوقی

۱)     کمیته ارزیابی – برای ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر آیین‌محمدی

QA@elearningassociation.ir

۲)     کمیته پژوهش و ارتباطات بین الملل

آقای دکتر فاطمی

International@elearningassociation.ir

۳)     کمیته آموزش

خانم دکتر اکبری

Education@elearningassociation.ir

۴)     کمیته گردهمایی‌های علمی

خانم مهندس داراب

Seminar@elearningassociation.ir

۵)     کمیته پذیرش و آمار و اطلاعات

خانم دکتر هوشمندجا

Membership@elearningassociation.ir

۶)     کمیته روابط عمومی

خانم دکتر پاکدامن

Public@elearningassociation.ir

۷)     کمیته دانشجویی

آقای دکتر عظیمی

Students@elearningassociation.ir

۸)     کمیته ارتباط با صنعت

آقای دکتر طوفانی‌نژاد

Business@elearningassociation.ir

۹)     کمیته دائمی کنفرانس

آقای دکتر صفوی

Conf@elearningassociation.ir

۱۰)  کمیته انتشارات

آقای دکتر منتظر

Journal@elearningassociation.ir

۱۱)  کمیته ارزیابی انجمن

آقای دکتر اناری‌نژاد

Performance@elearningassociation.ir

۱۲)  کمیته خبرنامه علمی

خانم دکتر طایفه محمودی

Newsletter@elearningassociation.ir

۱۳)  کمیته وبسایت

آقای دکتر فاطمی

Web@elearningassociation.ir

۱۴)  کمیته برنامه‌ریزی راهبردی انجمن

خانم دکتر مهرابی

Strategy@elearningassociation.ir

آدرس در انجمن - شما اینجا هستید:انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا
لطفا برای ایجاد پست و مباحث یا با نام کاربری guest و پسورد guest به عنوان مهمان وارد شوید

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا

اینجا دسته بندی وجود ندارد!