شهریور ۱۳۹۹

 

جلسه شهریور ماه انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

جلسه شهریورماه هیات مدیره و مسولان کمیته های انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) روز چهارشنبه مورخ۵ شهریور۱۳۹۹ به صورت برخط برگزار شد.