7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 & 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.

7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series: 6B5.9 & 6BT5.9 (5.9L 359 CID 6 cyl.): Automotive. Buy 7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series: 6B5.9 & 6BT5.9 (5.9L 359 CID 6 cyl.): Automotive - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Weatherproof Cordset with Silicone connector . For 750 watt heaters . 14 Gauge . 110/120 volts . 7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 987-2002 B Series: B5.9 & BT5.9 (5.9L 59 CID cyl.) . . .

7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 & 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.

7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 /& 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.
7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 /& 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.
7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 /& 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.
7 foot Engine heater cord compatible with CUMMINS 1987-2002 B Series 6B5.9 /& 6BT5.9 5.9L 359 CID 6 cyl.

درباره ما

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات، تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است. در ایران نیز از سال ۱۳۸۶ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

ادامه

آخرین اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات انجمن به خبرنامه ما مراجعه کنید.

خبرنامه