Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1/2 In Height 0.570 Dorman

Dorman - Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1/2 In. Height 0.570: Automotive. Buy Dorman - Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1/2 In. Height 0.570: Expansion Plugs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Packaged 1 per Bag. . EXPANSION PLUG . . .

Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1/2 In Height 0.570 Dorman

Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1//2 In Height 0.570 Dorman
Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1//2 In Height 0.570 Dorman
Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1//2 In Height 0.570 Dorman
Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1//2 In Height 0.570 Dorman
Autograde 565-027.1 Brass Cup Expansion Plug 1-1//2 In Height 0.570 Dorman

درباره ما

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات، تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است. در ایران نیز از سال ۱۳۸۶ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

ادامه

آخرین اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات انجمن به خبرنامه ما مراجعه کنید.

خبرنامه