ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet

: ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord (Orange, 20m) : Sports & Outdoors. : ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord (Orange, 20m) : Sports & Outdoors. ThreeBulls:Super strong, reflective,Highly Visible, fluorescent in dark or at night . ThreeBulls:Suitable Great accessory for camping tent, awning, canopy etc. . ThreeBulls:Line Diameter: approx. 1.8mm,Total Length: approx. 20 Meters . ThreeBulls:Color:Orange . ThreeBulls customized product . Description Super strong, reflective Highly Visible. fluorescent in dark or at night Suitable to use with guy line runners Great accessory for camping tent, awning, canopy etc. Line . Diameter: approx. 1.8mm Total Length: approx. 0 Meters . Package Includes: 1 x 1.8mm Reflective Rope. . . .

ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet

ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet
ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet
ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet
ThreeBulls 1.8mm Fluorescent Reflective Guyline Tent Rope Camping Cord Paracord,65 Feet

درباره ما

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات، تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است. در ایران نیز از سال ۱۳۸۶ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

ادامه

آخرین اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات انجمن به خبرنامه ما مراجعه کنید.

خبرنامه