Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker

: Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker : Garden & Outdoor. : Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker : Garden & Outdoor. Perfect for Placement on walls indoor or outdoor . Door Knocker 4.797 inch 1.17 inch 7.527In . Unique brown cast iron with scroll work . Due to manufacturing process there may be slight differences in product received vs pictured . Antique brown cast iron doorknocker with decorative classic design. Perfect for placement against any doors--inside or outside. . . .

Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker

Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker
Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker
Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker
Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker
Esschert Design Classic Design Cast Iron Door Knocker

درباره ما

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات، تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است. در ایران نیز از سال ۱۳۸۶ جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال ۱۳۹۰ به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

ادامه

آخرین اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات انجمن به خبرنامه ما مراجعه کنید.

خبرنامه