• معرفي انجمن

  پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است، حوزه‌ای که ضمن تقریب دیدگاههای دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینه‌ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط‌های آموزشی از طریق بهره‌برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی‌ها و توانمندیهای یادگیرنده پدید آورده است.

  در ایران نیز از سال 1386 جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال 1390 به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

  مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن

               مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن يادا

 • اعضاي هيات مؤسس

  اعضای هیئت مؤسس انجمن

  ردیفنام و نام خانوادگیرشته و مدرک تحصیلیمرتبۀ علمیمحل کار
  1دکتر عباس بازرگان هرندیدکتری تحقیقات آموزشیاستاددانشگاه تهران
  2دکتر کامبیز بدیعدکتری مهندسی برقدانشیارمرکز تحقیقات مخابرات ایران
  3دکتر فتانه تقی یارهدکتری مهندسی کامپیوتراستادیاردانشگاه تهران
  4دکتر نادر حقانیدکتری آموزش الکترونیکی زبان آلمانیدانشیاردانشگاه تهران
  5دکتر سعدان زکاییدکتری مهندسی برقاستادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی
  6دکتر سیدعلی اکبر صفویدکتری مهندسی کنترلدانشیاردانشگاه شیراز
  7دکتر محمد عطاراندکتری برنامه‌ریزی درسیدانشیاردانشگاه تربیت معلم تهران
  8دکتر سیدامید فاطمیدکتری مهندسی الکترونیکاستادیاردانشگاه تهران
  9دکتر محمد فتحیان بروجنیدکتری مهندسی صنایع- سیستم و بهره‌وریدانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران
  10دکتر احمدآقا کارداندکتری مهندسی کامپیوتراستادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
  11دکتر پروین کدیوردکتری روانشناسیاستاددانشگاه تربیت معلم
  12دکتر ناصر مزینیدکتری انفورماتیکاستادیاردانشگاه علم و صنعت ایران
  13دکتر غلامعلی منتظردکتری مهندسی برقدانشیاردانشگاه تربیت مدرس


  اساسنامهاعضاي هيات مديره انجمن