• معرفي انجمن

  پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزه‌های یادگیری و ترکیب آن با نظیریه‌های تعلیم و تربیت، حوزه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای به نام «یادگیری الکترونیکی» را پدید آورده است، حوزه‌ای که ضمن تقریب دیدگاههای دانشمندان علوم تربیتی با اندیشمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینه‌ی مناسبی را برای بهبود کیفیت محیط‌های آموزشی از طریق بهره‌برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی‌ها و توانمندیهای یادگیرنده پدید آورده است.

  در ایران نیز از سال 1386 جمعی از متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات با برگزاری کنفرانس‌های سالیانه‌ی «یادگیری الکترونیکی» بر آن شدند تا با ایجاد انجمنی علمی، محیطی منسجم و هم‌افزا را برای توسعه‌ی این عرصه‌ی جدید در کشور پدید آوردند. سرانجام این تلاش در سال 1390 به بار نشست و «انجمن یادگیری الکترونیکی ایران» با مجوّز کمیسیون انجمنهای علمی کشور تأسیس شد.

  مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن

               مراسم تقدير از آقاي دكتر غلامعلي منتظر در پايان دو دوره رياست انجمن يادا

 • اعضاي هيات مديره انجمن

  اعضای هیئت مدیرۀ انجمن

  اعضاي هيئت‌مديرة انجمن علمي يادگيري الكترونيكي ايران (يادا)

  دورة اول فعاليت (1390ـ1393)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر غلامعلي منتظر

  رئيس هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  2

  دكتر سيد علي‌اصغر صفوي

  نايب‌رئيس

  1390ـ1393

  3

  دكتر فتانه تقي‌ياره

  خزانه‌دار

  1390ـ1393

  4

  دكتر عباس بازرگان

  عضو هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  5

  مهندس فاطمه عروجي

  عضو هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  6

  دكتر احمد‌آقا كاردان

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  7

  دكتر نادر حقاني

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1390ـ1393

  8

  دكتر حسينعلي جاهد

  بازرس

  1390ـ1393

  9

  دكتر ناصر مزيني

  بازرس علي‌البدل

  1390ـ1393  دورة دوم فعاليت (1393ـ1396)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر غلامعلي منتظر

  رئيس هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  2

  دكتر احمدآقا كاردان

  نايب‌رئيس

  1393ـ1396

  3

  دكتر مريم طايفه‌محمودي

  خزانه‌دار

  1393ـ1396

  4

  دكتر سيداميد فاطمي

  عضو هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  5

  دكتر زهره خوش‌نشين لنگرودي

  عضو هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  6

  مهندس بهناز داراب دربساز

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  7

  مهندس سيد علي موسوي

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  1393ـ1396

  8

  دكتر فتانه تقي‌ياره

  بازرس

  1393ـ1396

  9

  دكتر حسينعلي جاهد

  بازرس علي‌البدل

  1393ـ1396


  دورة سوم فعاليت (1397ـ1400)

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  شروع و پايان فعاليت

  1

  دكتر سيد اميد فاطمي

  رئيس هيئت‌مديره

  1397ـ1400

  2

  دكتر احمدآقا كاردان

  نايب‌رئيس

  3

  دكتر مريم طايفه‌محمودي

  خزانه‌دار

  4

  عضو هيئت‌مديره

  5

  عضو هيئت‌مديره

  6

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  7

  عضو علي‌البدل هيئت‌مديره

  8

  بازرس


  اعضاي هيات مؤسساهداف انجمن