ثبت نام در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

نحوه ثبت نام در انجمن
  1. پرداخت حق عضویت 
  2. شروع ثبت نام در سامانه

مرحله ۱