راهنمای پرداخت هزینه‌های مرتبط با شرکت در فرآیند ارزیابی و اعتباربخشی

 

از آنجا که فرآیند ارزیابی ظرفیت‌ها و خدمات آموزش‌های الکترونیکی مؤسسات مرتبط، کاری زمانبر و تخصصی است و لازم است تیمی از متخصصان انجمن علاوه بر بررسی مستندات مربوط به هر مؤسسه در جلسات کارشناسی متعدد، جمع‌بندی‌ها و ارزیابی‌ها را انجام دهند و حسب نیاز به بررسی دقیق‌تر زیرساخت‌ها بپردازند و اقدام به بازدید حضوری نمایند، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران هزینه‌ای معادل ۸۰ میلیون ریال را برای هر مؤسسه در نظر گرفته است.

لازم است این مبلغ پس از بارگزاری اطلاعات در سایت ISL (بر اساس مستند شماره ۱ فوق‌الذکر) به حساب انجمن به شرح زیر پرداخت و رسید آن را به نشانی الکترونیکی yada_accredit@elearningassociation.ir ارسال گردد.

نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقلاب – فلسطین

شماره حساب: ۲۹۹۰۲۶۴۶۹

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر می‌توانید با آدرس ایمیل فوق مکاتبه نمایید.