مدت تصدی سمت رؤسای برخی کمیته‌های انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) توسط جناب آقای دکتر صفوی، رئیس انجمن یادا، به مدت یکسال تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، طی احکام جداگانه ای مدت تصدی سمت رؤسای برخی کمیته‌های انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) توسط جناب آقای دکتر صفوی، رئیس انجمن یادا، به مدت یکسال تمدید شد.

 
در این بین از تلاش‌های ارزشمند آقایان دکتر رضایی در تصدی ریاست کمیته ارزیابی داخلی انجمن و مهندس آقایی در تصدی ریاست کمیته ارتباط با صنعت و سازمان‌های انجمن یادا تقدیر به عمل آمد و احکام سایر رؤسای کمیته ها به شرح: آقای دکتر آیین محمدی، ریاست کمیته ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی؛ خانم دکتر اکبری، ریاست کمیته آموزش؛ خانم مهندس داراب، رئیس کمیته سخنرانی‌های علمی؛ آقای دکتر فاطمی، ریاست کمیته پژوهش و ارتباطات بین‌الملل؛ خانم دکتر طایفه محمودی، کمیته خبرنامه علمی؛ آقای دکتر منتظر، کمیته انتشارات؛ خانم دکتر مهرابی، کمیته برنامه‌ریزی راهبردی؛ خانم دکتر پاکدامن، کمیته روابط عمومی و خانم دکتر هوشمندجا، کمیته پذیرش، آمار و اطلاعات به مدت یک سال تمدید شد.
همچنین آقایان دکتر اناری‌نژاد و دکتر طوفانی‌نژاد به ترتیب برای یک یکسال به سمت ریاست کمیته ارزیابی داخلی و کمیته ارتباط با صنعت و سازمان‌های انجمن منصوب شدند.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments