میزگردهای تخصصی به سوی یادگیری اثربخش

میزگردهای تخصصی به سوی یادگیری اثربخش

زمان برگزاری ۱۳-۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی با هدف انتقال تجارب و توانمندی‌های شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی همزمان با کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی برگزار می­کند:

میزگرد اول:

Virtual Collaboration and Internationalisation in HE: Insights into a multi-perspective best practice project between Germany, Iran and South Africa

Wednesday March 3, 2021

۱۱:۰۰-۱۴ IRAN Standard Time

۷:۳۰-۱۰:۳۰ GMT

میزگرد دوم:

محتوای الکترونیکی؛ واکاوی ابعاد فناورانه، پداگوژیک، تجاری

زمان: چهارشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۳۰

 

میزگرد سوم:

چالش‌های مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی

زمان: چهارشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 

میزگرد چهارم:

یادگیری همراه؛ کارکردها، فرصت‌ها، چالش‌ها

زمان: پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۳۰

 

میزگرد پنجم:

ارزشیابی برخط؛ رویکردها، ابزارها و چالش‌ها

زمان: پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۳۰

 

لینک برگزاری: http://icelet2021.mehralborz.ac.ir/fa/

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments