منشور فناوری فردا ایرانیان

آدرس سایت:iftprism.ir

مختصری درباره شرکت

آزمایشگاه ایمنی واقعیت مجازی
تولید سامانه‌های شبیه‌ساز مبتنی بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
طراحی و تولید سفارشی نرم‌افزارها و بازی‌های موبایلی

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

ویدئوی معرفی محصول