مختصری درباره شرکت

مرکز کار ایران به عنوان سازمانی در حال توسعه در امور مربوط به کار و اشتغال است که به شکلی جامع در حوزه‌های مربوط به کار، اعم از آموزش‌های حرفه‌ای، کارآفرینی، ایجاد دفاتر خدمات شغلی بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه‌های کار بین المللی فعالیت دارد. اگر چه پیشینه هویتی این مرکز به سال ۱۳۵۲ باز می‌گردد، اما مرکز کار ایران فعالیت رسمی خود با این نام را از سال ۱۳۹۶ تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌است.

پیشبرد اهداف در راستای توسعه‌ی اشتغال پایدار در سطح ملی و بین المللی و تلاش در جهت ایجاد رونق در حوزه ی اشتغال و به طبع آن در سطوح خرد و کلان اقتصاد کشوری از جمله اساسی ترین چشم اندازهایی ست که مرکز کارایران برای سال‌های آتی خود در نظر دارد. این مرکز می کوشد تا با ایجاد فرصت های سازنده ی هر چه بیشتر راه دسترسی کارجویان و نیروهای متخصص و پویای ایرانی به بازار موثر کار را فراهم کرده و نیز کارفرمایان و صاحبان مشاغل را در خصوص یافتن نیروی کار مورد نظرشان یاری بخشد. از سوی دیگراین مرکز با هدف ایجاد تعاملات بین المللی و ورود نیروی متخصص ایرانی به بازار کار بین الملل و نیز جذب سرمایه گذاران موثر خارجی به بازار بالقوه ی ایرانی تمام توان خود را به کار گرفته و می کوشد گام موثری در ایجاد رونق اشتغال و اقتصاد میهن عزیزمان بردارد.

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

سرویس کاریابی و آموزش الکترونیکی:
وبسایت جاب سنتر و وبسایت آکادمی مرکز کار ایران در کنار یکدیگر با ارئه سرویس های متقابل و مرتبط با هم در راستای نیازسنجی بازار کار برای آموزش های مهارتی و ارائه این آموزش ها در وبسایت آکادمی مرکز کار ایران راه حل مناسبی برای تحقق هدف آموزش برای اشتغال و توسعه و ترویج آموزش های مهارتی ارائه کرده اند. 

پلتفرم دانشگاه و مدرسه مجازی:
پلتفرم مدرسه و دانشگاه مجازی مرکز کار ایران که در مرحله اول در قالب پلتفرم نمایشگاه مجازی به بهره برداری رسیده است، این قابلیت را دارد تا با شبیه سازی کامل فضای یک مدرسه یا دانشگاه فضایی کاملا تعاملی و جذاب برای دانشجویان ایجاد کند تا تجربه ای به مراتب جذاب تر و نزدیک تر به واقعیت از آموزش مجازی را تجربه کنند. ساختن فضای سه بعدی شخصی سازه شده و منطبق بر واقعیت هر دانشگاه، امکانات تعامل دانشجو با دانشجو و دانشجو با مدرس، امکان تعریف محوطه کلاس ها، ساختمان، کتابخانه و… از دیگر امکاناتی است که در این پلتفرم تعریف شده است.

نمایشگاه هاه بین المللی ایران جابکس و نمایشگاه بین المللی اجوتک:
برگزاری سه دوره نمایشگاه بین المللی ایران جابکس و برنامه ریزی برای برگزاری اولین دوره نمایشگاه در حوزه آموزش و تکنولوژی های آموزشی می تواند تاثیر شگرفی در رشد و توسعه آموزش های الکترونیکی و تکنولوژی های آموزشی داشته باشد.

ویدئوی معرفی محصول