مختصری درباره شرکت

تولید نرم‌افزارهای آموزشی و ارزیابی مرتبط (سامانه، اپلیکیشن و …)
تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال‌سازی محتواهای آموزشی
زیرساخت اجرای دوره‌های آموزشی یادگیری الکترونیکی آنلاین و آفلاین
زیر ساخت برگزاری کلاس‌های درسی و دانشگاهی آنلاین برخط
برگزاری وبینار و کنفرانس‌های برخط
برگزاری سنجش و آزمون‌های الکترونیکی

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

ویدئوی معرفی محصول