مختصری درباره شرکت

شبکه اجتماعی و سامانه آموزش آنلاین (LMS) جامع و ملی دانشگاهی یونیورنت – univernet

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

ویدئوی معرفی محصول

جهت مشاهده لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://univernet.ir/m/EDUCATION_NET/VO/IR8990797920/Video/124214