مختصری درباره شرکت

هاب شیراز همزمان که به توسعه کارآفرینی کشور کمک می‌کند، یک شرکت فعال در حوزه سرمایه‌گذاری  استارتاپ‌ها  نیز به شمار می‌رود.

 

فعالیت‌های پیرامون یادگیری الکترونیکی

پشتیبانی از تیم‌های کاری در زمینه یادگیری الکترونیکی

 

ویدئوی معرفی محصول