سیزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» با محوریت «فعالیت‌های آموزشی؛ استراتژی‌های تدریس و کلاس‌داری در محیط آنلاین»

 

با حضور دکتر الهام اکبری و دکتر احسان طوفانی‌نژاد

چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲

در فضای اسکای‌روم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به آدرس b2n.ir/iscs و اینستاگرام و سایت مؤسسه