تماس با ما

 

خواهشمند است جهت ارتباط مستقیم، با ایمیل انجمن به آدرس yada.anjoman@gmail.com در ارتباط باشید.

همچنین، اسامی مسئولین کمیته ها برای تماس به قرار زیر است :

نام کمیته

نام مسئول

 

۱)     کمیته ارزیابی – برای ارزیابی موسسات یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر محمدی

QA

۲)     کمیته پژوهش و ارتباطات بین الملل

آقای دکتر فاطمی

International

۳)     کمیته آموزش

خانم دکتر اکبری

Education

۴)     کمیته گردهمایی های علمی

خانم مهندس داراب

Seminar

۵)     کمیته پذیرش و آمار و اطلاعات

خانم دکتر هوشمند جا

Membership

۶)     کمیته روابط عمومی

خانم دکتر پاکدامن

Public

۷)     کمیته دانشجویی

آقای عظیمی

Students

۸)     کمیته ارتباط با صنعت

آقای مهندس طوفانی‌نژاد

Business

۹)     کمیته دائمی کنفرانس

آقای دکتر صفوی

Conf

۱۰)  کمیته انتشارات

آقای دکتر منتظر

Journal

۱۱)  کمیته ارزیابی انجمن

آقای دکتر اناری‌نژاد

Performance

۱۲)  کمیته خبرنامه علمی

خانم دکتر طایفه محمودی

Newsletter

۱۳)  کمیته وبسایت

آقای دکتر فاطمی

Web

۱۴)  کمیته برنامه ریزی راهبردی انجمن

خانم دکتر مهرابی

Strategy

سوالات متداول

ارسال ایمیل