عضویت در خبرنامۀ انجمن:


انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

دریافت کاربرگ اعلام همکاری با انجمن

مجموعه واژه‌های رایاد (برای دریافت اینجا کلیک کنید...)

  • یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

    یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

  • یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

    یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

  • نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

  • نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

  • آموزش و ترویج اطلاعات مرتبط با یادگیری الکترونیکی میان آحاد جامعه

  • اشتراک اندیشه و بارش افکار

سخن‌نما

دریافت گزارش سخنرانی‌های علمی انجمن.

سخنرانی‌های انجمن

دریافت فایل سخنرانی‌های انجمن و شرکت در نظر سنجی.

اخبار

لطفاً برای مشاهدۀ آخرین اخبار اینجا کلیک کنید...